Pravidla zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti World CZ s.r.o.

1. Společnost World CZ s.r.o. se sídlem Drtinova 1109/12, 150 00 Praha Smíchov, IČO: 267 31 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 90205 (dále jen "společnost“, "správce“, "my“), jako správce osobních údajů zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen "Nařízení“), vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa (sídlo), telefonní číslo, e-mail, vznesený dotaz.

2. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresu (sídlo) je nutné zpracovat

• pro založení a administraci uživatelského účtu

Tyto osobní údaje budou zpracovány na základě vašeho souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od posledního nákupu zboží, nejméně však po dobu 3 let od založení uživatelského účtu.

• pro plnění z kupní smlouvy

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Společnost zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů společnosti.

3. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a vznesený dotaz je nutné zpracovat

• pro kontakt skrze kontaktní formulář

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

4. Na e-mailovou adresu vám budou v případě uzavření kupní smlouvy zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv a jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

• Poskytovatel informačního systému: World CZ s.r.o. - Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5